Ciąża

Nazwy baskijskie: Iban


Nazwy baskijskie: Iban

Męskie imię Iban jest pochodną i baskijską postacią Jana. Składa się ze słów „yo” i „hanan”, co oznacza „Bóg jest miłosierny” lub „Bóg udziela łaski”. Z okazji 27 grudnia.