Ciąża

Pierwsze biblijne imiona: Eden


Hebrajski „eden”, przyjemność i rozkosz. Eden był imieniem jednego z wnuków Mojżesza. Ta nazwa przywołuje w Księdze Rodzaju ogród, z którego Adam i Ewa zostaną wydaleni. To mieszane imię. Jego urodziny: 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych.

Hebrajski „eden”, przyjemność i rozkosz.
Eden był imieniem jednego z wnuków Mojżesza. Ta nazwa przywołuje w Księdze Rodzaju ogród, z którego Adam i Ewa zostaną wydaleni. To mieszane imię.
Jego urodziny: 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych.

Więcej informacji o imieniu Eden