Ciąża

Imiona wynalazców: Percy


Imiona wynalazców: Percy

Percy

W 1945 roku amerykański Percy Spencer zdaje sobie sprawę, że tabliczka czekolady stopiła się w jego kieszeni w pobliżu magnetronu, kawałka używanego do wytwarzania mikrofal w radarach ... pomysł kuchenka mikrofalowa urodził się.

Pochodzący z anglosaskiego pochodzenia Percy jest zdrobnieniem Percevala i pochodzi z Walii Peredur, nie nowego bohatera. Jego urodziny: 29 czerwca.